ต้องเป็นเมล์ที่สามารถรับ-ส่งได้จริง และต้องไม่ซ้ำกันผู้ใช้งานท่านอื่น